Havalandırma Sistemleri

Anasayfa / Havalandırma Sistemleri

Havalandırma Sistemi Nedir?

İş yerlerinde kirli havayı ısıtılarak ya da ısıtmadan, doğal akım yardımıyla ilgili ortamdan hava emilerek dışarı kirli havanın atılması, ortama temiz hava verilmesi için kullanılan sistemlere havalandırma sistemi denir.

Havalandırma sistemleri, oldukça pratik ve güvenli bir çalışma ortamı için duman, toz ve buhar gibi kirleri ortamdan uzaklaştırmak için kullanılmaktadır. Havalandırma için pencerenin açılmasının yeterli gelmediği durumlarda fan ve körüklerden de yararlanılabilmektedir.

Belirli bir hızda havanın taşınarak, istenmeyen kirleticilerin ortadan kaldırılması için kullanılan havalandırma sistemleri, mekanlara özel olarak da tasarlanabilir.

Havalandırma Sistemleri Ne İşe Yarar?

Havalandırma sistemlerinin genel olarak görevleri ortamın hava sirkülasyonunun yapılmasıdır.

Sürekli taze hava sağlamak,
Ortamın havasını yenilemek,
Yangın ve patlama gibi durumları ortadan kaldırmak,
Kirleticilerin seyreltilmesi,
Pis kokuların giderilmesi gerekmektedir.

Hangi Sektörler için Uygundur?

Havalandırma sektörü, özellikle imalathaneler, üretim tesisleri ve gıda sektörü için hizmet vermektedir.

Her sektörde kurumsal ya da bireysel olarak tercih edebileceğiniz havalandırma sistemleri, mühendis etiğine uygun olarak üretilmekte ve her alandaki ihtiyacı karşılamaktadır. Havalandırma sistemleri, küçük işletmelerden endüstriyel üretim tesislerine kadar her yerde kullanılabilmektedir.

Bu nedenle her zaman en iyi koşullarda hizmet alabileceğiniz kalitede üretim yapan, sektörünüze en uygun tesisi kurabilecek firmalardan destek almalısınız.

Havalandırma Nasıl Yapılmalıdır?

Ortak kullanım alanlarında ve kapalı kalan mekanlarda havalandırma yapılmazsa, bu alanlarda yaşamak imkansız hale gelir. Bu durumlar için profesyonel havalandırma sistemleri kullanılır.

Bir ortamda bulunması gereken hava miktarı, mekanın hacmine, kullanım şekline ve sürekli bulunan insan sayısına göre değişir. Bu nedenle her ihtimal göz önünde bulundurularak, havalandırma için en ideal proje hazırlanır.

Havalandırma gereksinimine göre belirlenecek olan havalandırma seçenekleri, her zaman en iyi şekilde düşünülerek yapılır. Çünkü bir spor salonu ile bir restoranın havalandırma ihtiyaçları aynı olmayacaktır.

Mutfak ve Tuvaletler

Mekandaki mutfak ve tuvaletlerin havalandırmaları da farklı sistemler kullanılarak yapılacaktır. Bu nedenle havalandırma sistemi kurulacak olan mekana, öncelikle bir keşif yapılarak durum analizi sonrası uygun olan havalandırma sistemi kurulur.

HAVALANDIRMA UYGULAMALARI
Konutlar
Geleneksel konutlarda havalandırma, kapı ve pencerenin açılması veya buralardan sızan hava ile doğal olarak gerçekleşir. Enfiltrasyonda (sızıntı) olan hava değişimi normal hâllerde 0.3 – 0.7 değişim/saat mertebesindedir ki bu yeterli olabilmektedir. Ancak son yıllardaki gelişmeler konutlarda mekanik havalandırma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Bunlardan birincisi yapı tekniğindeki gelişmelerdir. Örneğin, giydirme cephe yapılarda doğal yolla ve pencerelerin açılması ile havalandırma imkânı ortadan kalkmaktadır.

İkinci ve daha genel olan mekanik havalandırma zorunluluğu ise yapılarda enerji tasarrufu ile ilgili alınan önlemlerden kaynaklanmaktadır. Örneğin, pencere boyutları küçülmüş ve pencere, dış kapı, balkon kapısı gibi dışa bakan yapı elemanlarının sızdırmazlığı son derece azaltılmıştır (Özellikle PVC kapı ve pencerelerde hava sızdırganlık kat sayısı normal ahşap tek pencerelere göre on beş kat azalmıştır.).

Küçük hacimlerde sigara içilmesi hâlinde saatte bir hava değişimi daha uygundur.

Konut mutfaklarında veya küçük mutfaklarda davlumbaz da kullanılabilir.

Konutlarda banyo ve tuvaletlerde mekanik havalandırmalar tavsiye edilir. Banyo buharları mantar oluşmasına ve aynaların kararmasına, metalik yüzeylerin paslanmasına neden olur. Ayrıca tuvaletlerdeki kokunun eve yayılması istenmez. Bu nedenle kullanılacak banyo aspiratörleri küvet üzerine yerleştirilmeli ve bunların ortama yayılmadan dışarı atılması sağlanmalıdır.

________________________________________
Garajlar
Garajlarda uygun havalandırma olmazsa motor egzozlarında atılan hidrokarbonlar, kükürt, kurşun ve CO gazları zehirlenmeye neden olur. Garajlar doğal veya mekanik olarak havalandırılabilir. Doğal havalandırmada, tüm kesitten hava akımı sağlamak için karşılıklı olarak eşit dağıtılmış açıklıklar bırakılmalıdır. Bunların birbirine olan uzaklıkları yer üstü garajlarında en çok 35 m, yer altı garajlarında ise 20 m olacak şekilde düzenlenmelidir. Bu
açıklıkların kesitleri orta ve büyük garajlarda park alanı başına 0.06 m² olmalı, küçük ve orta garajlarda ise dış kapılarda park alanı başına 150 cm² kesit oluşturulmalıdır.

Doğal havalandırmanın uygun olmadığı yerlerde mekanik havalandırma uygulanmalıdır. ASHRAE standartlarına göre kapalı garajlarda m³ başına 14.4 m³/h havalandırma gerekmektedir. Hava miktarının belirlenmesinde diğer bir yaklaşım saatteki hava değişim miktarıdır. Bu değer, yine ASHRAE tarafından 4–6 defa/saat olarak verilmiştir. Enerji tasarrufu açısından fanlar eşit büyüklükte ve birden fazla olmalıdır veya

hızı ayarlanabilen fanlar konmalıdır.

Garajlar için sürekli çalışmada CO seviyesi, 50 ppm değerinde tutulmalıdır. Tehlike sınırı 100 ppm olup CO miktarı bu değeri kesinlikle aşmamalıdır. Mekanik havalandırmada özellikle egzoz sistemleri tercih edilir. Her sistem için kurulacak çift egzoz fanı ile garaj boyunca hiçbir ölü hacim bırakmayacak şekilde düzenleme yapılır. Emişin %50’si tavan seviyesinden, %50’si de kolonlar boyunca döşeme seviyesine yakın bölümlerden yapılır.
________________________________________
Ticari Mutfaklar

Pişirme cihazlarından yayılan ısının dışarı atılması, pişirme cihazlarından oluşan buharın dışarı atılması, yemek kokularının kontrolü ve komşu hacimlere geçişin önlenmesindeki havalandırma tesisleri için uygulama alanı bulunmaktadır.

________________________________________
Lokanta, Kafeterya ve Otel Mutfakları
Büyük mutfaklarda hava hem emilmeli hem de taze hava girişi sağlanmalıdır. Aksi hâlde komşu hacimlerle ve dış ortam arasında büyük basınç farkları ve istenmeyen hava hareketleri oluşur. Mutfağa verilecek taze hava, kışın santralde ortam sıcaklığına kadar ısıtılmalıdır. Yaz aylarında mutfaktaki sıcaklık kontrolü havalandırma ile sağlanır. Daha iyi uygulamalarda ise klima santrali kullanılmakta ve hava soğutulmaktadır. Kanal olarak galvaniz sacdan temizlenebilen yuvarlak kanallar kullanılması hijyenik açıdan gereklidir. Aynı şekilde egzoz kanalları da galvanizli sacdan ve yuvarlak olmalıdır. Ayrıca egzoz kanallarında sızdırmazlık tam olarak sağlanmalıdır.

Yatay egzoz kanalları mümkün olduğunca kısa olmalı ve bu kanallara bir eğim verilmelidir. Kanallarda temizleme kapağı var ise yangın damperi şart değildir. Mutfaklarda emiş ağzında filtreler bulunmalıdır. Mutfak havalandırılmasında en uygun çözümlerden birisi davlumbaz kullanmaktır. Mutfak davlumbazları ile kokuyu, ısıyı ve nemi kaynağında yakalamak imkânı vardır.
________________________________________
Büyük Mutfaklar
Modern uygulamalarda genellikle tavan, duvardan duvara emiş ağızlarıyla kaplıdır. Yağ filtreleri yüksek (% 99,8) verimli, kolayca çıkarılıp yıkanabilir tiptedir.
________________________________________
Çamaşırhaneler
Çamaşırhane havalandırmasının doğrudan makinelerin üzerinden davlumbazla yapılması en uygun yöntemdir. Hava besleme menfezleri alt katlarda bulunmalıdır. Çamaşırhane egzozları çatı üzerinden dışarı atılmalıdır. Taze hava beslemesi, fanla veya bırakılan açıklıklardan doğal yolla yapılabilir. Egzoz ve beslemenin mekanik olarak yapıldığı sistemlerde ısı geri kazanım üniteleri kullanılabilir.
İklimlendirilen çamaşırhanelerde hava hareketi için başarı ile uygulanan bir yöntemde temiz hava beslemesi döşeme seviyesinden, egzoz havası ise üst seviyelerden yapılır. Böylece hacimde piston şeklinde aşağıdan yukarı doğru bir hava hareketi sağlanır. Çamaşırhanelerde 15 – 20 defa hava değişimi tavsiye edilir.

________________________________________
Okullar
Okullardaki dershanelerde genellikle teneffüs aralarında pencereler açılarak doğal havalandırma yapılır. Ancak merkezî santralle veya iç hava kalitesi yönünden daha sağlıklıdır.
Merkezî havalandırmada hava, koridor tarafındaki duvarda açılan menfezlerde pencere altlarına üflenir veya hava tavandan üflenir. Pis hava pozitif basınç sayesinde koridora atılır.
________________________________________
Kimya Laboratuvarları
Kimya laboratuvarlarında egzoz havalandırma sistemi kullanılabilir. Deney setleri üzerindeki davlumbaz hava emişi için aspiratör kullanılabilir. Taze hava odaya döşeme seviyesinden verilmelidir.
________________________________________
Toplantı Salonları
Toplantı salonlarında havalandırma, sıcak hava ile ısıtma veya klima sistemine ihtiyaç gösterir. Isı ihtiyacının %50 – %75’lik kısmı radyatörle karşılanır. Hava ihtiyacı kişi başına 30 m³/h verilmelidir.

________________________________________
Tuvaletler
Pencerelerle havalandırma yapılmalıdır. Bu kullanışlı olmuyorsa vantilatörle emiş yapılmalıdır. Hava, koridordan alınmalıdır. Hava değişimi saatte 5 – 8 kez olmalıdır.
________________________________________
Duşlar
Sekizden fazla duş varsa mekanik giriş ve mekanik çıkış yapılmalıdır. Hava değişimi saatte 8 – 10 kez alınmalı veya duş başına 220 m³/h hava düşünülmelidir. Dış hava ön ısıtma ile 30° C’ye getirilmelidir.
________________________________________
Üniversite Anfileri
Anfilerde hava kalitesini düşürerek dinleyicilerin dikkatlerinin dağılmasının önlenmesi için havalandırma – iklimlendirme sistemi kullanılmalıdır. Sıcaklık 22°C – 25°C, nem %40 – %60 olmalıdır. Kişi başına gerekli taze hava miktarı 30 m³/h, sigara içilen ortamlarda ise 50 m³/h  olmalıdır. Bu 6 – 8 kerelik bir hava değişimine karşılık gelir, ancak salonlarda hava değişimi artacaktır.
________________________________________

Anaokulları ve Yuvalar
Anaokulları, yuvalar ve kreşlerde yerden ısıtma tercih edilmelidir. Solunum yoluyla hastalıkların yayılmaması için mutlaka mekanik havalandırma yapılmalıdır. Besleme santrali girişinde egzoz havası banyo, mutfak ve WC’den egzoz vantilatörleriyle ve hava sızıntısı ile kendinden tahliyesi yapılmalıdır. Yetersizse egzoz açıklıkları sınıflar dışında yaratılmalı ve koridorda hava toplayan bir egzoz sistemi oluşturulmalıdır.
________________________________________
Büyük Toplantı, Gösteri ve Spor Salonları
Oturma alanı için kişi başına 0,7 – 1 m² alan alınarak minimum dış hava miktarı 8– 30 l/s ( 28,8 – 108 m³/h ) alınır. Görüldüğü gibi havalandırma yükü toplam içerisinde önemli bir yer tuttuğunda hava sızıntısının önüne geçmek için bu hacimler pozitif basınç altında tutulur. Bu salonlarda tavan yüksekliği çok fazla olduğundan havanın katmanlaşmamasına dikkat edilir. Besleme havasını baş üstü seviyesinden veya kotlardan vermek veya havayı koltuk altlarına veya oturma yerleri civarında alt kotlarda toplamak uygundur. Koltuk altındaki dönüş menfezlerindeki hız 1,4 m/s değerini aşmamalıdır. Bu hacimlerin biçimine göre bazen jet tipi 15 – 45 m gibi uzun atışlı difüzörlere gerek duyulabilir veya tavandan aşağı doğru üfleme yapılabilir. Bu tip, uygulamalarda hava besleme menfezlerindeki ses seviyesine dikkat edilmelidir.
________________________________________
Spor Salonları
Bu salondaki faaliyetler çok çeşitli olabildiğinden kullanılan fanlar çok kademeli olmalıdır. Okulların jimnastik salonlarında olduğu gibi küçük uygulamalarda saatte 4 – 6 hava değişimi sağlayacak bir havalandırma yeterlidir. Isıtma ihtiyacı genellikle radyatörle veya sıcak hava üniteleri ile sağlanır. Soğutma gereksizdir. Büyük spor salonlarında hava değişim miktarı saatte 2 – 3 defa veya kişi başına 30 – 40 m³/h alınır.
________________________________________
Konser ve Tiyatro Salonları

Sahne yoğun ışık yükünü % 40 – % 60 oranı kaynağına yakalaması lazımdır. Sahne besleme havası alt koltuklardan ve sahne arkasından verilip üst kotlarda ışıklar civarında toplanmalıdır.

________________________________________
Sergi ve Fuar Alanları
Bu tip alanları tek bir santral yerine çok sayıda santral ile beslemek daha iyi olur. Havalandırma sisteminin %100 dış hava ile çalışabilme özelliği olmalıdır. Sistemde doğrudan egzoz ağızları ve buraya esnek kanallarla bağlantı imkânı bulunmalıdır. Ana salon içinde, çevresinde lokanta, kafeterya veya ofisler ayrı bir havalandırma ve klima sistemleriyle havalandırılmalıdır.
________________________________________
Alışveriş Merkezleri ve Dükkânlar
Bu tip yerlerde ısıtma ve soğutma hava ile yapılıyorsa üfleme, camlı vitrin alanına yoğuşturulmalıdır. Küçük dükkânların iklimlendirilmesi split (ayrık) klima ile yapılmalıdır. Bu tip cihazlarda kanal uzunlukları tutularak hava hızları tasarımı 4 – 6 m/s tutulmalıdır. Küçük marketlerde buz dolaplarını havalı kondenserlerinden yayılan ısının bu bölgeden havalandırma havasının egzoz edilmesi büyük yarar sağlar. Besleme havası ise doğal veya besleme fanı yardımıyla temin edilmelidir. Dükkânlarda havalandırma miktarı olarak 8 hava değişimi alınabilir.

________________________________________
Süpermarketler
Isıtma ve soğutma amacıyla aynı klima santrali ve hava dağıtım sistemi kullanılır. Birçok mağazada girişte ara bölgesinde ayrı bir ısıtma uygulanarak dışarıdan soğuk havanın doğrudan içeri girmesi önlenir. Bir başka yöntem ise, kapılara sıcak hava perdesi uygulaması veya radyant ısıtıcılarla ısıtılmasıdır. Süpermarketlerde soğuk havanın döşeme seviyesinde çöküp kalması önlenmelidir. Yerel soğuk havanın sirküle edilmesi gerekir. Bu amaçla dönüş havasının döşeme seviyesinde emilmesi büyük önem taşır. Dönüş menfezleri özellikle soğutucu vitrinlerin bulunduğu bölgelerde yetiştirilmelidir. Bu amaçla en iyi çözümlerden biri dönüş havasının döşeme altı kanallarla toplanmasıdır. Bu döşeme altı kanalları, aynı zamanda soğutucu akışkan boruların geçmesi için de kullanılabilir. Besleme menfezleri ise tavan seviyesinde olmalıdır. Çatıdaki santrallerden kısa kanallarla ortama taşınan hava ,tavan seviyesinde dağılır.
________________________________________
Sığınaklar


Sığınak havalandırması için gerekli şartlar:

  1. CO2 oranı %2’den fazla olmamalı, O2 oranı ise % 19’dan az olmamalıdır.
  2. Sığınak havasının ısıtılması veya soğutulması gerekmez.
  3. Dış ortamdaki hava temiz ise bir filtreden geçirildikten sonra sığınağa verilir.
  4. Dış ortamdaki hava zehirli veya radyoaktif madde içeriyorsa dış hava bir kum filtresinden geçirilerek ön filtrelenir. Kum hücresinde 60 m³/h hava debisi için 1 – 2 m³ kum bulunmalıdır. Kum yüksekliği 2 m ve hava direnci 200 Pa olmalıdır.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 29.09.2010 TARİH ve 27714 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞ SIĞINAK YÖNETMELİĞİ
Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanunun 36 ve 44. maddeleri gereğince hazırlanmış olup, 9/5/1985 gün, 18749 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İmar Kanunu’na istinaden çıkarılan ve 2/11/1985 gün, 18916 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliklere ek olarak yayınlanmıştır.
Yayınlanan yönetmelik ile sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

KULLANACAKLARA GÖRE SIĞINAK ÇEŞİTLERİ

Özel sığınaklar: Özel Sığınaklar: Evlerde, Resmi ve Özel idare, fabrika ve müesseselerin bodrumlarında veya bahçelerine yapılan sığınaklar.
Genel Sığınaklar: Nüfus ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde dışarıda bulunan halkın korunmasını sağlamak amacıyla yapılan yapılardır.

KULLANIM AMACINA GÖRE SIĞINAK ÇEŞİTLERİ

Basınç Sığınakları : Nükleer silahların ani (Işık, ısı, basınç ve ilk radyasyon) ve kalıntı (radyoaktif serpinti) etkileriyle konvansiyonel silahların tesirlerine, kimyasal ve biyolojik harp maddelerine karşı korunmak amacıyla Devlet tarafından inşa edilen sığınaklar,
Serpinti sığınakları: Bu sığınaklar; kimyasal ve harp maddelerine, nükleer silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve konvansiyonel silahların parça tesirlerine karşı da korunmayı sağlamak için inşa edilen sığınaklardır.

SERPİNTİ SIĞINAKLARININ YAPILACAKLARI YAPILAR

KİŞİ SAYISI BELİRLENMESİ :

SIĞINAKLARIN YAPILIŞI

HAVALANDIRMA:

SIĞINAK HAVALANDIRMA PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI

GENEL AÇIKLAMA

SIĞINAK HAVALANDIRMA KAPASiTESi

SIĞINAKLAR İÇİN PLANLANA KUM FİLTRELERİ HESAPLANIRKEN

SIĞINAK TASARIMI YAPILIRKEN DiKKAT EDiLMESi GEREKENLER

NÜKLEER ÖZELLİKLİ HEPA FİLTRE

Aktif Karbon Filtrenin Teknik Özellikleri:

Boyut : 592 x 592 x 292 mm
Debi : 3400 m³/h
Başlangıç basınç düşümü: 90 Pa

Aktif karbonun gözeneklerinin tıkanmaması için, filtre önünde partikülleri süzebilecek Şekilde G4 verimliliğinde genişletilmiş yüzeyli kompakt filtre veya torba filtre bulunmalıdır.

İvme Mekanik olarak sizlerle paylaştığımız Isısan Yayınlarından daha fazla teknik bilgiye ulaşabilirsiz. Download sayfamıza ulaşmak için burayı tıklayınız.

Mekanik Tesisat ve Dekorasyon Hizmetleri

Copyright İvme Mekanik © 2018. Her Hakkı Saklıdır.
Top